Geld verdienen met beleggen
Geld verdienen met beleggen
Geld verdienen met beleggen

Beleggen in Aandelenbeurs


Geld verdienen op de aandelenbeurs

Als je goed geld wilt verdienen, is het zeker eens waard om te kijken naar de mogelijkheden van beleggen. Het is gebruikelijk om in specifieke aandelen te beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen om in een aandelenbeurs te beleggen. Dit heeft als voordeel dat je minder snel een groot verlies draait, aangezien de beurs afhankelijk is van meerdere aandelen.

De beurs volgen met een online broker

Net als bij gewone aandelen kun je je aandelen in een aandelenbeurs ook via een online broker volgen. Je kunt hier tegen lage transactiekosten beleggingen doen en aan de hand van statistieken slim op de ontwikkelingen inspelen.

Andere indexen waarin je kunt beleggen:

Beleggen in Aex en Optiebeurs
Wallstreet
New York Stock Exchange
Tokio Stock Exchange
London Stock Exchange
Shanghai Stock Exchange


Over de AEX-INDEX

De Amsterdam Exchange Index (AEX) is de belangrijkste Nederlandse beursindex. De index geeft het beeld weer van de koersontwikkeling van de 25 aandelen met de grootste marktkapitalisatie op de Amsterdamse effectenbeurs. Uit het gewogen gemiddelde van de koersen van deze aandelen wordt de stand van de AEX berekend. Middelgrote bedrijven worden weergegeven in de Amsterdam Midkap Index en de kleinste aandelen in de AScX Index.

Geschiedenis

De Amsterdamse effectenbeurs is van NYSE Euronext en de AEX-index wordt aangeboden door NYSE Euronext.De AEX is opgericht op 4 maart 1983 onder de naam de EOE-index, genaamd naar de toenmalige optiebeurs de European Options Exchange. De index was een idee van Tjerk Westerterp, destijds directeur van de optiebeurs, die het concept in de Verenigde Staten had opgepikt; het leek hem een goed idee om opties op een beurs te kunnen verhandelen. De optiebeurs was een paar jaar daarvoor in 1978 als eerste optiebeurs in Europa opgericht en kon wel een stimulans gebruiken voor de optiehandel. Tot op dat moment bestond alleen de CBS Herbeleggingsindex, die tweemaal per dag werd berekend en de gemiddelde koersontwikkeling van alle aandelen weergaf. Met de continu uitgerekende AEX-index werd optiehandel op de index mogelijk. De AEX was de eerste aandelenindex in Europa die continu uitgerekend werd, de Duitse DAX, Franse CAC 40 en de Britse FTSE 100 volgden enkele jaren later.
Door het lanceren van de EOE-index kon men vanaf dat moment speculeren op bewegingen van de beurs als geheel. De eerste dertien fondsen in de index waren ABN, Ahold, Akzo, Amro, Gist-Brocades, Heineken, Hoogovens, KLM, Koninklijke Olie, Nationale Nederlanden, Philips, Unilever en Nedlloyd. Deze dertien fondsen waren ook de enige waarop optiehandel geintroduceerd was.De AEX ging op de tweede handelsdag van maart in 1983 van start, maar de waarde van de index werd fictief teruggerekend tot de stand op de eerste handelsdag van het jaar. Die stond toen op 100 punten (omgerekend naar euro's was het 45,38 punten). Drie maanden na de start werd ook Aegon toegevoegd. Geleidelijk aan werd de index tot 1990 uitgebreid tot het uiteindelijke aantal van 25 fondsen. Sinds 1 januari 1994 is de naam EOE-index officieel veranderd in AEX. Hoewel de koers van de AEX gezien wordt als graadmeter voor algehele Nederlandse economie is dit verband niet zo eenduidig. Men gaat er grofweg vanuit dat de beurskoersen een half jaar voorlopen op de ontwikkelingen in de echte economie.

Opgenomen bedrijven - herziening indexsamenstelling

In de AEX zijn de 25 grootste aandelen (fondsen) van de Amsterdamse beurs opgenomen. Om voor opname in de AEX in aanmerking te komen worden de fondsen gerangschikt naar handelsomzet van het aandeel. De handelsomzet van een aandeel is grofweg de gemiddelde koers van een aandeel keer het verhandelde volume.De vijfentwintig fondsen met het grootste handelsvolume worden in principe opgenomen in de AEX. Voor de uiteindelijke weging in de index wordt geen rekening gehouden met het handelsvolume, maar wordt het wegingspercentage toegekend op basis van de marktkapitalisatie. Hierbij wordt rekening gehouden met de free float, oftewel het percentage aandelen dat niet in vaste handen zit maar vrij verhandelbaar is. Ook mag het gewicht van individuele fondsen (op dat moment) niet groter zijn dan 15%. Zo wordt de invloed van grote ondernemingen beperkt, zoals die van Royal Dutch Shell. Een beursindex die gedomineerd wordt door een fonds voegt weinig waarde toe. De index wordt tweejaarlijks geherwaardeerd. Sinds 2008 vindt er daarnaast op de eerste handelsdag van september een interim review plaats waarbij zo nodig opengevallen plaatsen worden opgevuld.
Bij elke herziening wordt een mandje aandelen bepaald, waarbij voor elk fonds een wegingsfactor wordt vastgesteld. De wegingsfactor per fonds wordt via een rekenmodel zo veel mogelijk op gehele getallen afgerond. Deze aantallen worden zo gekozen dat hun waarde op dat moment zo veel mogelijk in verhouding tot de bovengenoemde weging is, en tevens zo dat de waarde van het mandje door de herziening nauwelijks verandert.De index is een honderdste van de waarde van het mandje aandelen in euro's. De index wordt tijdens handelsuren elke 15 seconden uitgerekend.

Berekening AEX

De AEX-index is de totale beurswaarde van de fondsen die deel uit maken van deze index gedeeld door een getal (de divisor) om de waarde van de index aan te laten sluiten op de laatste slotkoersen voorafgaande aan een wijziging van de samenstelling van de index. Van de beurswaarde wordt alleen het percentage aandelen of certificaten van aandelen dat daadwerkelijk op de markt verhandelbaar is (de free float) meegeteld. Voor de grootste fondsen (Royal Dutch en Unilever) is er een capping factor (plafond).

Voormalige berekening

Aanvankelijk werd de EOE-index nog eenvoudiger uitgerekend met de formule (nieuwe stand) = (vorige stand) + (gemiddelde procentuele verandering). Zodoende wogen alle fondsen even zwaar waardoor het kleine Gist Brocades een even grote invloed had op de koersontwikkeling als de grote fondsen als ING en Koninklijke Olie. Slimme handelaren manipuleerden de index eenvoudig door grote orders te doen in de kleinere fondsen. Het eerste jaar van de index (1983) was zodoende ook veruit het beste jaar ooit met 61 procent rendement, hoewel dit door het gebroken jaar niet officieel meegeteld wordt. Tegenwoordig is deze makkelijke koersmanipulatie van de index niet meer mogelijk.

Verschil met CBS Herbeleggingsindex

In tegenstelling tot de CBS-herbeleggingsindex en de Duitse DAX wordt de hoogte van de index alleen bepaald door de koersen, en bepaalt deze dus alleen het koersrendement. Het totale rendement dat men behaalt indien men het mandje aandelen in bezit heeft omvat ook het dividendrendement van ongeveer drie procent.

Invoering euro

De euro is op de effectenbeurs ingevoerd op 4 januari 1999. De index, die een honderdste was van de waarde in guldens van een bepaald mandje aandelen werd een honderdste van de waarde in euro's van datzelfde mandje aandelen, en daardoor door 2,20371 gedeeld. Anders dan bij de CBS-koersindices moeten bij vergelijkingen van historische waarden van de AEX-index waarden van voor 1999 dus omgerekend worden. Andere indices in Europa hebben geen omrekening naar de Euro gemaakt.

Koershistorie

De basis voor de AEX vormen de koersen op 3 januari 1983, waarvan de indexwaarde gesteld werd op 100 punten. Deze 100 punten was in guldens, op basis van euro's begon de AEX op 45,38 punten.
De AEX bereikte op 7 augustus 1997 de oude duizend-puntengrens (in euro's: 453,78 punten), waar destijds veel ophef over was. De koers noteerde vervolgens zijn hoogtepunt op 4 september 2000, toen de beurs sloot op een koers van 701,56 punten (in euro's). De hoogste "intraday"-koers die dag en daarmee ook de hoogste koers aller tijden was 703,18 punten. Vervolgens zette de koers een dalende lijn in, met als dieptepunt de koers van 12 maart 2003 door het klappen van de internetzeepbel, toen de AEX op 218,44 punten sloot. Na dit dieptepunt steeg de AEX weer en op 2 januari 2007 doorbrak de AEX de magische 500-punten grens. Na een top op 560 punten, wierp in 2008 de kredietcrisis roet in het eten.

Alle Guru's
Aex Guru - Beleggen Beleggers Guru - Beurs nieuws Hypotheken Guru - Maximale hypotheek iGuru - Online bedrijvengids LeenGuru - Geld lenen Nieuws Guru - Online Nieuws Rente Guru - Hypotheek rente