Geld verdienen met beleggen
Geld verdienen met beleggen
Geld verdienen met beleggen

Disclaimer


Plus500 is een uitgave van Division Zero

De aansprakelijkheid van Division Zero, van de personeelsleden van Division Zero en van de personen voor wie Division Zero verantwoordelijk en/of aansprakelijk is, voor schade, mede daaronder begrepen gevolgschade (waaronder mede begrepen vertragingsschade, en winstderving), die aan haar toerekenbaar is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

Alle (redactionele) informatie, of informatie op andere wijze gepubliceerd op de websites van Division Zero is op zeer zorgvuldige wijze samengesteld. Doch kan Division Zero op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van informatie. Division Zero en haar medewerkers aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken, maar af te gaan op haar (professionele) kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.

Eigen verantwoordelijkheid

Op deze website worden geen expliciete aankoop- of verkoopadviezen geven. De eigenaar en schrijvers behouden zich het recht voor om te handelen in genoemde fondsen. Om goede informatie te kunnen bieden, is het belangrijk dat de schrijvers zelf ook beleggen in aandelen.

Plus500

Plus500 biedt een CFD service aan. Dit is alleen geschikt voor gevorderden en dus niet voor beginners. Zorg ervoor dat u alle risico's m.b.t. tot CFD's kent. Plus500 is geautoriseerd en wordt gecontroleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commision!